Palackého stezka – poloorientační cyklojízda na 30km

 

Hodslavice - výletiště Zrzávka – Jehličná – hřeben Trojačka – Huštýn – sedlo pod Krátkou – Kamenárka rozcestí – Pod Huštýnem – nádraží ČD Hostašovice - Hodslavice

 

Odkaz na mapu:

Cykloserver:

www.cykloserver.cz/f/2436083142/

Mapy.cz

mapy.cz/s/bucapukoso

 

Výhradně pro horská kola. Důrazně doporučujeme použití cyklistických přileb.  Účastníci jedou na vlastní nebezpečí.

Trasy pro 30,50 a 100 km jsou na lesní cestu k rozcestníku Pod Kamenárkou totožné. Křižovatky a méně přehledné úseky budou částečně  označeny šipkami a značkami oranžové barvy.  Vzdálenosti uvedené v popisu jsou orientační. Řiďte se výhradně podle popisu trasy, pozorně čtěte, nebudete bloudit!

 

     Startujeme od pomníku Františka Palackého v Hodslavicích a jedeme po hlavní silnici ve směru na Valašské Meziříčí. Po cca 0,4 km na konci chodníku, odbočíme vpravo a za mostem hned vlevo a pokračujeme  až k první křižovatce. Zde odbočíme vlevo a pokračujeme okolo restaurace Jalovčí až k silnici v Hostašovicích. Zde odbočíme vlevo a k výletišti Zrzávka (2,6 km). Těsně před výletištěm ze silnice vpravo na cyklotrasu, po které pokračujeme  k železné závoře(5,6km). Za ní na křižovatce vlevo z klesání až k hlavní silnici.  POZOR před silnicí  přejíždíme železniční přejezd. Na hlavní silnici odbočíme vpravo a po cca 50 metrech první odbočkou vlevo. POZOR silnice je frekventovaná, při odbočování dbejte maximální  opatrnosti. Vjedeme na asfaltovou komunikaci a vystoupáme první kopec na Jehličnou 7,4 km. Zde je možnost doplnit vodu ze studánky cca 50m po levé straně za křižovatkou. Z křižovatky Jehličná stoupáme vlevo po žluté turistické značce směrem na Trojačku. POZOR na 9,4 km Trojačka rozcestí žlutá značka uhýbá vlevo na hřeben, my ale pokračujeme v přímém směru k rozcestníku Trojačka hřeben 10,9 km. Odtud po červené tur. značce vpravo směrem na Huštýn. Projíždějte prosíme opatrně, zde poprvé vede trasa stejně s pěšími turisty.  POZOR po sedmi stech metrech na 11,6 km odbočujeme z červené tur. značky vpravo a projíždíme po vrstevnici - vlastní značení, pokračujeme až do  sedla pod Krátkou, 14,2 km na první kontrolu, kde účastníci obdrží  tatranku a čaj.  Je zde rovněž možnost občerstvení. Ze sedla pod Krátkou opět po vrstevnici – vlastní značení, pokračujeme  po vrstevnici až na červenou turistickou značku 16,7 km, která vede ze hřebenu zleva. Odbočíme vpravo a po červené pokračujeme směrem na Kamenárka rozcestí 17,0 km. Prosíme, zde projíždějte opatrně, trasa se opět stýká s pěšími turisty. Před označníkem Kamenárka rozcestí, odbočíme z červené turistické značky vlevo -  vlastní značení, na lesní cestu 17,2 km. Zde se cyklistické trasy rozcházejí. Vlevo trasa 30km. Vpravo 100 km.***

Trasa 30 km vede vlevo až na křižovatku lesních cest 20,4 km. Pozor před křižovatkou prudší klesání. Na křižovatce lesních cest odbočíme opět vlevo na cyklotrasu 6016 a pokračujeme až na další křižovatku lesních cest 23,8 km Pod Huštýnem. Zde opět vlevo do kratšího stoupání  a pokračujeme dál po cyklo 6016 až na další křižovatku lesních cest 28,0 km. Odtud po červené turistické značce odbočíme vpravo klesáním pod železniční most na asfaltovou komunikaci. Za ním na komunikaci odbočíme vpravo směrem k k nádraží ČD Hostašovice, projedeme v přímém směru okolo budovy nádraží, které je  po pravé straně.Přijedeme až na konec prostranství, kde odbočíme vlevo a z počátku prudšího kopečka sjedeme lesní pěšinou až k vodní nádrží Kacabajka, po levé straně. Na křižovatce cest u přehrady se dáme vlevo a cca po 100 metrech odbočíme na polní cestu.  Touto projedeme v přímém směru až k silnici na Mořkov. Zde odbočíme vlevo a na první odbočce opět vlevo, pořád  okolo hřbitovní zdi až k cíli, který je v restauraci Na Fojtství. Zde obdržíme pamětní list, který nám bude připomínat útrapy trasy, kterou jsme absolvovali.

 

 ***   Tato trasa takto vede abychom se co nejvíce přiblížili třiceti kilometrové vzdálenosti. Je však škoda nevyužít příležitosti a nezdolat  Velký Javorník, který je  z rozcestí cyklistických tras vzdálen pouhé čtyři kilometry. Sice do kopce, ale překrásné výhledy do okolí a možnost občerstvení na chatě určitě vynaloženou námahu nahradí. Zpět se vrátíte po stejné trase k rozcestí odkud jsme se odhodlali vydat na Velký Javorník.

Na Velký Javorník zajíždíme zároveň  s trasou 100 km - vede z rozcestí vpravo na křižovatku lesních cest 18,8 km. Zde odbočíme prudce vpravo. POZOR trasa vede z klesání, křižovatku je zde možno přehlédnout. Po té co se nám správně podařilo odbočit, stoupáme k rozcestníku Pramen Jičínky 19,1 km. Zde odbočíme vlevo a stále stoupáme po širší lesní cestě až na křižovatku 20,6. km , po pravé straně studna, kde odbočíme vpravo. Stále stoupáme až k chatě Velký Javorník, kde je druhá kontrola 21,2 km. Z Javorníku se vracíme na rozcestí, kde jsme opustili značení 30 km trasy a pokračujeme podle popisu trati na Hodslavice.