Turistický pochod Palackého stezka

 

                                                                                                                                                                             

 

Odkaz na mapu pochodu:

Cykloserver:

www.cykloserver.cz/f/0aa5084598/

Mapy.cz

mapy.cz/s/memogutuze

 

Turistický pochod a cyklojízdu Palackého stezka pořádáme koncem měsíce května.

Start je od 7.00 do 9.00 hod. od památníku Františka Palackého v Hodslavicích, zápis účastníků je v tutéž dobu v restauraci Na Fojtství v Hodslavicích.

P o p i s   t r a t i - p ě š í :

     Vycházíme po červené turistické značce po silnici k nádraží ČD Hostašovice (využijte chodníky). Ti, kteří se chtějí vyhnout silničnímu provozu,mohou využít trasy, která zpočátku vede rovněž po červené značce ve  směru k nádraží ČD. Na konci chodníku, po levé straně silnice na Valašské Meziříčí odbočí vlevo na parkoviště u vodní nádrže Kacabajka. Pokračují dále k hrázi a kolem vodní nádrže, která je po pravé straně, směrem k bufetu. Asi 30 m před bufetem zahnnou doprava na štěrkovou cestu do lesa. Odtud lesní pěšinou v přímém směru pokračují na nádraží ČD Hostašovice. Od nádraží po červené turistické značce trasa vede na hřeben a pokračuje k Památníku odboje na Trojačce (1. kontrola: do 11.30 hod.). Dále pokračuje po hřebeni přes Huštýn do sedla pod Krátkou, kde je konec 15 km trasy (2. kontrola: do 14.30 hod.). Zde je přichystáno občerstvení a pro ty, kteří zde končí patnácti kilometrovou trať, jsou připraveny účastnické listy. Ze Sedla pod Krátkou je možné po žluté tur. značce sejít do Mořkova, nebo opačným směrem do Zubří. Zdatnější turisté pokračují stále po červené značce přes Krátkou, Dlouhou, úbočím Kamenárky do sedla U pramene Jičínky až na Velký Javorník (3. kontrola: pouze do 15.30 hod.), kde obdrží účastnický list o absolvování 25 km trasy. Po občerstvení na chatě Velký Javorník je možné pokračovat po modré turistické značce na vlak do Veřovic, nebo po zelené přes Horečky do Frenštátu pod Radhoštěm.

 Prosíme, přečtěte si a řiďte se pokyny uvedenými v popisu tras, které obdržíte na startu. Nebudete bloudit.  

 

Zdrávi došli.