Palackého stezka – poloorientační cyklojízda na 50km

 

 

Hodslavice - výletiště Zrzávka – Jehličná – hřeben Trojačka – Huštýn – sedlo pod Krátkou – Kamenárka rozcestí –– Rožnov p.R. – Hážovské Díly – Videčské paseky  – Střítež n. B. – Zašová – Jehličná –  nádraží ČD Hostašovice - Hodslavice

 

Odkaz na mapu:

www.cykloserver.cz/f/841d196321/

mapy.cz/s/bucapukoso

 

 

 

Trasa na 15 km vhodná i pro trekingová kola, ostatní trasy výhradně pro horská.. Důrazně doporučujeme použití cyklistických přileb.  Účastníci jedou na vlastní nebezpečí

Trasy pro 30,50 a 100 km jsou na lesní cestu k rozcestníku Pod Kamenárkou totožné. Křižovatky a méně přehledné úseky budou označeny šipkami a značkami oranžové barvy.  Vzdálenosti uvedené v popisu jsou orientační.

 

     Startujeme od pomníku Františka Palackého v Hodslavicích a jedeme po hlavní silnici ve směru na Valašské Meziříčí. Po cca 0,4 km na konci chodníku, odbočíme vpravo a za mostem hned vlevo a pokračujeme  až k první křižovatce. Zde odbočíme vlevo a pokračujeme okolo restaurace Jalovčí až k silnici v Hostašovicích. Zde odbočíme vlevo a k výletišti Zrzávka (2,6. km). Těsně před výletištěm ze silnice vpravo na cyklotrasu, po které pokračujeme  k železné závoře 5,6.km. Za ní na křižovatce vlevo z klesání až k hlavní silnici.  POZOR před silnicí  přejíždíme železniční přejezd. Na hlavní silnici odbočíme vpravo a po cca 50 metrech vlevo. POZOR silnice je frekventovaná, při odbočování dbejte maximální  opatrnosti. Vjedeme na asfaltovou komunikaci a vystoupáme první kopec na Jehličnou 7,4. km. Zde je možnost doplnit vodu ze studánky cca 50m po levé straně za křižovatkou. Z křižovatky Jehličná stoupáme vlevo po žluté turistické značce směrem na Trojačku. POZOR na 9,4. km - Trojačka rozcestí - žlutá značka uhýbá vlevo na hřeben, my ale pokračujeme v přímém směru k rozcestníku Trojačka hřeben 10,9.km. Odtud po červené tur. značce vpravo směrem na Huštýn. Projíždějte prosíme opatrně, zde poprvé vede trasa stejně s pěšími turisty.  POZOR po sedmi stech metrech na 11,6. km. odbočujeme z červené tur. značky vpravo a projíždíme po vrstevnici - vlastní značení, pokračujeme až do  sedla pod Krátkou, 14,2 km na první kontrolu, kde účastníci obdrží  tatranku a čaj.  Je zde rovněž možnost občerstvení. Ze sedla pod Krátkou opět po vrstevnici – vlastní značení, pokračujeme až na červenou turistickou značku 16,7 km, která vede ze hřebenu zleva. Odbočíme vpravo a po červené pokračujeme směrem na Kamenárka rozcestí 17,0 km. Prosíme, zde projíždějte opatrně, trasa se opět stýká s pěšími turisty.

Zde odbočíme před posezením po šotolinové cestě doprava a klesáme cca 1km na asfaltovou cestu. Na ní odbočujeme doleva a stále po pohodlné cestě klesáme k Rožnovu p. Radh. Nejprve zprava přibíhá cyklotrasa č. 6250, poté zleva modrá turistická značka, které se můžeme držet až do Rožnova. Zde nás vede rovně přes světelnou křižovatku k rozcestníku turistických tras. Na mostě se napojíme na červenou turistickou značku a dále můžeme stále pokračovat s červenou turistickou značkou, která jde s námi směrem na Valašskou Bystřici. POZOR! V místní části začínáme stoupat směrem na Kramolišov odbočuje značka doleva kolem garáží. Zde začínáme stoupat  směrem na Rysovou horu. Za ní kolem lesa jedeme na rozcestí cyklistických tras a pokračujeme po cyklo č. 6013 výjezdem na Hážovské díly. V restauraci Na dílech je další z možností občerstvení. Zde po krátké přestávce otočíme a vrátíme se stejnou cestou na rozcestí tras, kde jsme byli před chvílí a opustili červené značení. Nyní pokračujeme po cyklo č.6251na Hlaváčky. Překřižujeme hlavní silnici a po pěšince a později šotolině pokračujeme přímým směrem až k rozcestníku Na horách. Zde pojedeme opět po turistické značce, tentokráte modré. Ta nás dovede na asfaltovou cestu, kde odbočíme doleva a jsme na Videčských pasekách, na cyklo č. 6012. Po ní si odpočineme až na rozcestí před Velkou Lhotou (opouští nás doleva modrá, ale my ještě kousek pokračujeme ve směru), kde na rozcestí tras použijeme vpravo cyklo č. 6219 na Střítež. Projedeme po ní Stříteží, ignorujeme cyklostezku Bečvu (kousek za dřevěným mostem)a stále směřujeme do obce Zašová. Tady pokračujeme po 6016, která přibíhá v obci zprava zároveň kousek s modrou turistickou značkou. Pokračujeme do mírného stoupání na křižovatku k rozcestníku Zašová pod Vlčím, kde odbočíme vlevo na modrou turistickou značku. Zpočátku po místní komunikaci po modré značce přijedeme až k zahradě, kterou lze u kola projít. Prosíme respektujte přání majitelů zahrady, kteří tuto možnost poskytují a tento kousek jděte při kole. Modrá turistická značka  nás přivede až k rozcestí Jehličná,  kde naše trápení započalo. Za odměnu se této značky budeme stále ještě kousek držet. Přejedeme přes cestu, kterou jsme na Jehličnou ráno vystoupali a lesní pěšinou po modré turistické pokračujeme až k rozcestíčku lesních cest , kde je trasa opět označena místním značením. Projíždíme až k roklině, do které lze za zvýšené opatrnosti sjet. Vyjedeme nebo vytlačíme kolo nad ní a pokračujeme pěšinou až k lesní cestě. Zde odbočíme vpravo do lesa a po lesní cestě pokračujeme ke křižovatce lesních cest protínajících červenou turistickou značku. Na křižovatce odbočíme vlevo a po červené turistické značce sjíždíme z klesání pod železniční most. Za ním na komunikaci odbočíme vpravo směrem k nádraží ČD Hostašovice, projedeme v přímém směru okolo budovy nádraží, které je  po pravé straně. Přijedeme až na konec prostranství, kde odbočíme vlevo mezi křoví a z počátku prudšího kopečka sjedeme lesní pěšinou až k vodní nádrží Kacabajka, po levé straně. Na křižovatce cest u přehrady se dáme vlevo a cca po 100 metrech odbočíme vpravo na polní cestu. Touto projedeme v přímém směru až k silnici na Mořkov. Zde odbočíme vlevo a na první odbočce opět vlevo a pořád  okolo hřbitovní zdi až k cíli, který je v restauraci Na Fojtství. Zde obdržíme pamětní list, který nám bude připomínat útrapy trasy, kterou jsme absolvovali.

Po příjezdu do Hodslavic je také možnost občerstvení v restauracích U Hubů,  Kuželna nebo Staré Fojtství.