Palackého stezka – cyklojízda 100 km

 

Hodslavice - výletiště Zrzávka – Jehličná – hřeben Trojačka – Huštýn – sedlo pod Krátkou – Kamenárka rozcestí – Pramen Jičínky – Velký Javorník- Trojanovice (sedlo Pindula) – chat Mír- Dolní Bečva - Rožnov p. Radh. – Hážovské Díly – Videčské paseky  – Střítež n. B. – Zašová – Jehličná –  nádraží ČD Hostašovice - Hodslavice

 

Odkaz na mapu:

Cykloserver:

www.cykloserver.cz/f/d989177820/

Mapy.cz

mapy.cz/s/fefodavoba

 

     

Trasa na 15 km vhodná i pro trekingová kola, ostatní trasy výhradně pro horská. Důrazně doporučujeme použití cyklistických přileb.  Účastníci jedou na vlastní nebezpečí.

Trasy pro 30,50 a 100 km jsou na lesní cestu k rozcestníku Pod Kamenárkou totožné. Křižovatky a méně přehledné úseky budou označeny šipkami a značkami oranžové barvy.  Vzdálenosti uvedené v popisu jsou orientační.

      Startujeme od pomníku Františka Palackého v Hodslavicích a jedeme po hlavní silnici ve směru na Valašské Meziříčí. Po cca 0,4 km na konci chodníku, odbočíme vpravo a za mostem hned vlevo a pokračujeme  až k první křižovatce. Zde odbočíme vlevo a pokračujeme okolo restaurace Jalovčí až k silnici v Hostašovicích. Zde odbočíme vlevo a k výletišti Zrzávka (2,6 km). Těsně před výletištěm ze silnice vpravo na cyklotrasu, po které pokračujeme  k železné závoře 5,6 km. Za ní na křižovatce vlevo z klesání až k hlavní silnici.  POZOR před silnicí  přejíždíme železniční přejezd. Na hlavní silnici odbočíme vpravo a po cca 50 metrech vlevo. POZOR silnice je frekventovaná, při odbočování dbejte maximální  opatrnosti. Vjedeme na asfaltovou komunikaci a vystoupáme první kopec na Jehličnou 7,4 km. Zde je možnost doplnit vodu ze studánky cca 50m po levé straně za křižovatkou. Z křižovatky Jehličná stoupáme vlevo po žluté turistické značce směrem na Trojačku. POZOR na 9,4. km Trojačka rozcestí žlutá značka uhýbá vlevo na hřeben, my ale pokračujeme v přímém směru k rozcestníku Trojačka hřeben 10,9.km. Odtud po červené tur. značce vpravo směrem na Huštýn. Projíždějte prosíme opatrně, zde poprvé vede trasa stejně s pěšími turisty.  POZOR po sedmi stech metrech na 11,6. km. odbočujeme z červené tur. značky vpravo a projíždíme po vrstevnici - vlastní značení, pokračujeme až do  sedla pod Krátkou, 14,2 km na první kontrolu, kde účastníci obdrží  tatranku a čaj.  Je zde rovněž možnost občerstvení. Ze sedla pod Krátkou opět po vrstevnici – vlastní značení, pokračujeme  po vrstevnici až na červenou turistickou značku 16,7 km, která vede ze hřebenu zleva. Odbočíme vpravo a po červené pokračujeme směrem na Kamenárka rozcestí 17,0 km. Prosíme, zde projíždějte opatrně, trasa se opět stýká s pěšími turisty. Před označníkem Kamenárka rozcestí, odbočíme z červené turistické značky vlevo -  vlastní značení, na lesní cestu 17,8 km. Zde se cyklistické trasy rozcházejí. Vlevo trasa 30km. Vpravo 100 km.

Trasa 100 km vede z rozcestí vpravo na křižovatku lesních cest 20,0 km. Zde odbočíme prudce vpravo. POZOR trasa vede z klesání, křižovatku  je zde možno přehlédnout. Po té co se nám správně podařilo odbočit, stoupáme k rozcestníku Pramen Jičínky 20,6 km. Zde odbočíme vlevo a stále stoupáme po širší lesní cestě až na křižovatku 22,0 km, po pravé straně studna, kde odbočíme vpravo. Stále stoupáme až k chatě Velký Javorník, kde je druhá kontrola 22,7 km. Po občerstvení a doplnění vody do bidonů se stejnou cestou vracíme zpět. Na křižovatce pod studnou, odbočíme vpravo a po šotolinové cestě sjíždíme pořád z prudšího kopce. Klesáme na rozcestí, kde zkřížíme cestu modré turistické značce a pokračujeme rovně naším směrem po zpevněné a neznačené cestě. Na ni poté přibíhá později i modrá turistická značka. Zpevněnou cestu neopouštíme a klesáme k silnici z Frenštátu do Rožnova č. 58. Zde odbočujeme doprava a necelý kilometr stoupáme po hlavní silnici k sedlu zvaném Pindula. Za parkovištěm a zastávkou odbočíme doleva z hlavní cesty na zpevněnou cestu úbočím hor. Objíždíme závoru a stále zůstáváme na cestě. Po značené cyklotrase stoupáme šotolinovou cestou cca 600m a zde na křižovatce lesních zpevněných cest uhýbáme doprava. Stále stoupáme (na křižovatce lesních cest ve směru opět do prudšího kopce) a za chvíli se napojíme na modrou  turistickou značku, po které jedeme asi 500m. Poté ale zůstáváme na širší zpevněné cestě odbočující vpravo od značky. Neznačenou cestou stoupáme až na turistickou značku červenou.Tady se dáme doprava a následuje sjezd. POZOR! Cesta je předělená množstvím odvodňovacích kanálků! Po červené značce dojíždíme na zpevněnou cestu, na rozcestí Pod chatou Mír. Zde doleva po cestě stoupáme až k chatě Mír, kde je další možnost občerstvení. Za chatou pokračujeme po cestě asi 500m a na první zpevněné odbočce se dáme vpravo. Cesta je neznačená a vede nás úbočím kopců až na žlutou turistickou značku v obci Dolní Bečva. Po cestě dojedeme do centra obce, kde opatrně přejedeme hlavní silnici č.35 a napojíme se na cyklostezku Bečva, po které dojedeme kolem Bečvy a golfového hřiště až do Rožnova pod Radhoštěm. Na mostě se napojíme na červenou turistickou značku a dále můžeme stále pokračovat s červenou turistickou značkou, která jde s námi směrem na Valašskou Bystřici. POZOR! V místní části Kramolišov odbočuje značka doleva kolem garáží. Zde začínáme stoupat směrem na Rysovou horu. Za ní kolem lesa jedeme na rozcestí cyklistických tras a pokračujeme po cyklo č. 6013 výjezdem na Hážovské díly. V restauraci Na dílech je další z možností občerstvení. Zde po krátké přestávce otočíme a vrátíme se stejnou cestou na rozcestí tras, kde jsme byli před chvílí a opustili červené značení. Nyní pokračujeme po cyklo č.6251na Hlaváčky. Překřižujeme hlavní silnici a po pěšince a později šotolině pokračujeme přímým směrem až k rozcestníku Na horách. Zde pojedeme opět po turistické značce, tentokráte modré. Ta nás dovede na asfaltovou cestu, kde odbočíme doleva a jsme na Videčských pasekách, na cyklo č. 6012. Po ní si odpočineme až na rozcestí před Velkou Lhotou (opouští nás doleva modrá, ale my ještě kousek pokračujeme ve směru), kde na rozcestí tras použijeme vpravo cyklo č. 6219 na Střítež. Projedeme po ní Stříteží, ignorujeme cyklostezku Bečvu (kousek za dřevěným mostem)a stále směřujeme do obce Zašová . Tady pokračujeme po 6016, která přibíhá v obci zprava zároveň kousek s modrou turistickou značkou. Pokračujeme do mírného stoupání na křižovatku k rozcestníku Zašová pod Vlčím, kde odbočíme vlevo na modrou turistickou značku. Zpočátku po místní komunikaci po modré značce přijedeme až k zahradě, kterou lze u kola projít. Prosíme respektujte přání majitelů zahrady, kteří tuto možnost poskytují a tento kousek jděte při kole. Modrá turistická značka  nás přivede až k rozcestí Jehličná,  kde naše trápení započalo. Za odměnu se této značky budeme stále ještě kousek držet. Přejedeme přes cestu, kterou jsme na Jehličnou ráno vystoupali a lesní pěšinou po modré turistické pokračujeme až k rozcestíčku lesních cest, kde je trasa opět označena místním značením. Projíždíme až k roklině, do které lze za zvýšené opatrnosti sjet. Vyjedeme nebo vytlačíme kolo nad ní a pokračujeme pěšinou až k lesní cestě. Zde odbočíme vpravo do lesa a po lesní cestě pokračujeme ke křižovatce lesních cest protínajících červenou turistickou značku. Na křižovatce odbočíme vlevo a po červené turistické značce sjíždíme z klesání pod železniční most. Za ním na komunikaci odbočíme vpravo směrem k nádraží ČD Hostašovice , projedeme v přímém směru okolo budovy nádraží, které je  po pravé straně. Přijedeme až na konec prostranství , kde odbočíme vlevo mezi křoví a z počátku prudšího kopečka sjedeme lesní pěšinou až k vodní nádrží Kacabajka, po levé straně. Na křižovatce cest u přehrady se dáme vlevo a cca po 100 metrech odbočíme vpravo na polní cestu.  Touto projedeme v přímém směru až k silnici na Mořkov. Zde odbočíme vlevo a na první odbočce opět vlevo a pořád  okolo hřbitovní zdi až k cíli, který je v restauraci Na Fojtství. Zde obdržíme pamětní list, který nám bude připomínat útrapy trasy, kterou jsme absolvovali.

Po příjezdu do Hodslavic je také možnost občerstvení v restauracích U Hubů,  Kuželna nebo Staré Fojtství.

         

 Zkracovačka Palackého stezky:

 

Pokud potřebujete tuto nejnáročnější trasu zkrátit, je možné projet Rožnovem pod Radh. po hlavní cestě až k poslední (druhé) světelné křižovatce. Zde odbočit doprava, vystoupat krátký kopeček ke křižovatce, kde odbočíme vlevo na ulici 1. máje do průmyslové zóny. Po hlavní silnici projedeme v přímém směru průmyslovou zónou. Zde po hlavní silnici odbočíme vlevo a na druhé odbočce po pravé straně odbočíme na křižovatce vpravo na místní komunikaci  ulice Zuberská  POZOR nevjíždíme v přímém směru na hlavní silnici.  Po místní komunikaci přijedeme do obce Zubří.  Projíždíme místní komunikací ulice Rožnovská až ke křižovatce s hlavní silnicí , přejedeme přes hlavní silnici v téměř přímém směru na ulici Hamerská a pokračujeme po ní  až do obce Zašová. Zde těsně za mostem přijedeme na křižovatku místních komunikací  a odbočíme vpravo. Zde už je cesta shodná s dlouhou 100km trasou (viz popis nahoře).

 

 


 www.cykloserver.cz/f/d989177820/